Zdjęcie: Jacek Iwaszko

 

Czasami, jakby spojrzeć wstecz, wydaje się, że to były piękne dni...
Dlaczego nie doceniamy dnia dzisiejszego teraz, tylko po latach...